คุยกับสถาปนิก


ID LINE : @btb.g
ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นหรือซักถามข้อสงสัยได้สะดวกยิ่งขึ้น

อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ช่วยให้คุณได้รับรู้ข้อมูลที่สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งข้อมูลในการสร้างบ้านจากทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยตอบข้อซักถามได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว สามารถติดต่อเราและติดตามเคลื่อนไหวต่างๆได้ผ่านช่องทาง ID LINE : @btb.g หรือเพียงสแกน QR CODE