ร่วมงานกับเรา

สมัครงานออนไลน์

Application Form
01 ข้อมูลการสมัคร
ตำแหน่งที่สมัคร :
ลักษณะการทำงาน :
เงินเดือนที่ต้องการ :
02 ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล :
เพศ :
ชาย หญิง
สถานะสมรส :
โสด แต่งงานแล้ว หย่าร้าง หม้าย
สัญชาติไทย :
ศาสนา :
วัน เดือน ปี เกิด :
อายุ :
ส่วนสูง :
หน้ำหนัก :
สถานะภาพทางการทหาร :
ผ่านทหารเกณฑ์แล้ว ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
03 ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
มือถือ :
04 ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน :
กำลังศึกษาอยู่ จบการศึกษาแล้วในปี
การศึกษาล่าสุด
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถาบัน :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย (GPA) :
การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถาบัน :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย (GPA) :
05 ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด :
ประสบการณ์ทำงานล่าสุด
ตั้งแต่ :
ถึง
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
เงินเดือนสุดท้าย :
ลักษณะงานที่ทำ :
ประสบการณ์การณ์ทำงานก่อนหน้า 1
ตั้งแต่ :
ถึง
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
เงินเดือนสุดท้าย :
ลักษณะงานที่ทำ :
ประสบการณ์การณ์ทำงานก่อนหน้า 2
ตั้งแต่ :
ถึง
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
เงินเดือนสุดท้าย :
ลักษณะงานที่ทำ :
06 ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด :
ภาษาไทย คำต่อวินาที
ภาษาอังกฤษ คำต่อวินาที
ความสามารถในการขับขี่ :
จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก
ยานภาหนะส่วนตัว :
จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก
ความสามารถอื่นๆ :