ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งว่างงาน
ลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ผู้นำบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ อันประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด , บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด และบริษัทสมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์ และความเชื่อมั่นมายาวนานกว่า 53 ปี และเพื่อที่จะเป็นการรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯมีความยินดีและพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ร่วมปลูกสร้างความสำเร็จในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเรา

ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบุคคล โทร. 0-2721-3777 ต่อ 113 สนใจสมัครด้วยตนเอง
บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด เลขที่ 8 ถนนอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Call Center 0-2721-3999 Fax 0-2721-3788
http://www.btb.co.th หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ Email : personal@btb.co.th
หัวหน้าหน่วยซ่อม
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ดูแลหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office เบื้องต้นได้
 • มีรถยนต์ใช้งานของตนเอง (มีค่าน้ำมันให้)
เงินเดือน ไม่ระบุ
ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว
สถาปนิกฝ่ายขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบบ้านพักอาศัย
 • มีทักษะในการเจรจา สามารถแนะนำและประสานงานกับลุกค้าได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นสูงตามความสามารถ
เงินเดือน ไม่ระบุ
ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว
วิศวกร/พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิปวส - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์คุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า3 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
 • มีพาหนะใช้งานของตัวเอง
เงินเดือน ไม่ระบุ
ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว
พนักงานขาย
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นสูงตามความสามารถ
เงินเดือน ไม่ระบุ
ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว
พนักงานประมาณราคา
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ถอดแบบ คิดราคา คำนวณปริมาณงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office (โดยเฉพาะ Exel) ได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน ไม่ระบุ
ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว
พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิปวส. ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหฃัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เขียนแบบบ้านพักอาศัย 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน ไม่ระบุ
ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 29 - 33 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร
เงินเดือน ไม่ระบุ
ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว