ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งว่างงาน
ลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ผู้นำบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ อันประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด , บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด และบริษัทสมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์ และความเชื่อมั่นมายาวนานกว่า 53 ปี และเพื่อที่จะเป็นการรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯมีความยินดีและพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ร่วมปลูกสร้างความสำเร็จในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเรา

ปิดปรับปรุงระบบสมัครงานออนไลน์ชั่วคราว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบุคคล โทร. 0-2721-3777 ต่อ 113 สนใจสมัครด้วยตนเอง
บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด เลขที่ 8 ถนนอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Call Center 0-2721-3999 Fax 0-2721-3788
http://www.btb.co.th หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ Email : personal@btb.co.th
 • วุฒิปวส-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 5 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ดูแลหลังการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถวางแผนและประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office เบื้องต้นได้
 • มีรถยนต์ใช้งานของตนเอง (มีค่าน้ำมันให้)
เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบบ้านพักอาศัย
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา สามารถแนะนำและประสานงานกับลูกค้าได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นให้ตามผลงาน
เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
 • มีพาหนะใช้งาน เพื่อดูแลควบคุมงานตามโซนที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ประมาณราคาบ้านไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี
เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ประสานงานขายหรือบริการลูกค้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word , excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
เงินเดือน ไม่ระบุ
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานและออกแบบบ้านพักอาศัยไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหาร สามารถวางแผนและจัดการทีมงานได้
เงินเดือน ไม่ระบุ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (มีใบประกอบวิชาชีพ)
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานและออกแบบบ้านพักอาศัย  5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านงานสถาปัตยกรรม ได้เป็นอย่างดี
 • มีพาหนะใช้งานเป็นของตัวเอง
เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายงานบ้านพักอาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นสูงตามความสามารถ
 • ต้องการผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ อ่อนนุช 46 , ถนนเพชรเกษม (หลักสอง) 
เงินเดือน ไม่ระบุ
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ Web Based สามารถใช้ภาษา PHPหรือ ASP หรือ JSP ได้ C#.Net, VB.Net, HTML, Java, Flash หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สามารถใช้งานฐานข้อมูล MS Access หรือ MySQL หรือ MS SQL Server
 • หากสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน ไม่ระบุ