เกี่ยวกับเรา

ระบบเสา-คานสำเร็จรูป

 

ระบบเสา คาน สำเร็จรูปการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยส่วนใหญ่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักจะคุ้นเคยกับระบบการก่อสร้างบ้านแบบเดิมๆ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ระบบหล่อในที่ ซึ่งการก่อสร้างด้วยระบบดังกล่าว มักจะมีปัญหาในเรื่องของมาตรฐาน และคุณภาพการก่อสร้าง เนื่องจากใช้ช่างรับเหมาทั่วไป ที่มีความรู้ ความชำนาญไม่เพียงพอ การควบคุมงานไม่รัดกุม อีกทั้งวัสดุการก่อสร้างไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้บ้านหรือที่อยู่อาศัย ไม่ได้มาตรฐานและมักเกิดปัญหาตามมา

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ โดยคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้าง บ้าน และเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับ ในวงการ ธุรกิจก่อสร้างมามากกว่า 53 ปี รับทราบถึงปัญหาการก่อสร้างแบบหล่อในที่ จึงได้คิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ของการก่อสร้างบ้าน มาเป็น“เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบสำเร็จรูป” การก่อสร้างบ้านด้วยระบบสำเร็จรูป ที่คุณกอบชัย คิดค้น และพัฒนา ขึ้นมานั้น สามารถที่จะตอบโจทย์และแก้ไขปัญหา ของการก่อสร้างบ้าน แบบหล่อในที่ ได้อย่างเต็มระบบ โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าระบบหล่อในที่ ดังต่อไปนี้

  • ชิ้นส่วนโครงสร้างทำการผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนโดยตรง จึงมีความแข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐานตามหลัก วิศวกรรม มีผลทำให้โครงสร้างบ้านได้มาตรฐานทัดเทียมกันทุกหลัง
     
  • ในกระบวนการผลิต ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทำงานเฉพาะอย่าง ความผิดพลาดจึงน้อยมาก ซึ่งทำให้ประหยัด ทรัพยากรบุคคลและวัสดุ สามารถแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนได้อย่างเต็มรูปแบบ
     
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่น เสียง กองหิน กองทราย และเศษไม้แบบ บริเวณไซต์งานก่อสร้าง
     
  • ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างบ้าน ในส่วนของโครงสร้างน้อยลง มีผลทำให้บ้านเสร็จเร็วขึ้น


สร้างบ้าน


ขั้นตอนและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ นั้น เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนอ่อนนุช 46 บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ มีการแบ่งสายการผลิตอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของโรงงานผลิตโครงเหล็กและโรงงานหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ในร่ม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการเก็บกองวัสดุสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเป็น อย่างดี อีกทั้งยังได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นตอนการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป ณ ไซต์งานก่อสร้าง

ในระบบการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปนั้น ยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างบ้านได้เร็วขึ้น นั่นก็คือ การทำงานไปพร้อมๆ กันระหว่างหน้าไซต์งาน กับการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่โรงงาน ขณะที่ทางโรงงานกำลังผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของบ้านแต่ละหลังทางไซต์งานเองก็เริ่มดำเนินการวางผัง ตอกเข็ม และทำฐานรากไปพร้อมๆกัน เมื่อทำการบ่มคอนกรีตในส่วนของฐานรากตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จะนำชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานเข้ามาติดตั้งที่ไซต์งาน ซึ่งการติดตั้งชิ้นส่วนระบบสำเร็จรูปนั้น เริ่มต้นด้วยการนำโครงเสาเหล็ก ที่ทำหน้าที่เป็นเสาตอหม้อ มาติดตั้งบนฐานราก หลังจากนั้นก็นำคานและเสามาติดตั้ง และทำการเชื่อมรอยต่อ ของชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด เมื่อติดตั้งเสร็จก็ทำการหล่อคอนกรีตที่รอยต่อ หรือเรียกว่า “การหล่อ Joint” ซึ่งกระบวนการหล่อคอนกรีตที่รอยต่อ หรือการหล่อ Joint นี้ จะต้องใช้ความพิถีพิถันในการหล่อเป็นอย่างมาก คอนกรีตที่ใช้ในการหล่อ Joint ต้องเป็นคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังสูง โดยคอนกรีตดังกล่าวกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ จะสั่งผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับงานติดตั้ง ชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดยเฉพาะ และมีราคาแพงกว่าคอนกรีตธรรมดาถึง 2 เท่า โดยในส่วนของคอนกรีตที่นำมาใช้ ก็จะมี ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ผสมไว้ด้วยกัน บรรจุมาเป็นถุงสำเร็จรูป การผสมคอนกรีตสำหรับหล่อ Jointนี้ ต้องใช้โม่เล็กผสม คอนกรีตที่หน้างาน และที่สำคัญต้องมีการผสมสารเคมีเพิ่มคุณภาพ Vitacrete GR ซึ่งสารเคมีเพิ่มคุณภาพตัวนี้ มีส่วนช่วยทำให้เนื้อคอนกรีตไม่หดตัว เพิ่มกำลังให้เนื้อคอนกรีต และลื่นไหล ทำให้เมื่อเทคอนกรีตลงไปในรอยต่อแล้ว ส่งผลให้เนื้อคอนกรีตไหลลงไปเต็มช่องว่างของรอยต่อชิ้นส่วน ทำให้เนื้อคอนกรีตแน่น และในส่วนของรอยต่อทุกรอยต่อ ก็จะมีวิศวกรผู้ชำนาญการมาตรวจสอบการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปทุกไซต์งาน ว่ามีมาตฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการการก่อสร้างบ้านจากที่กล่าวมาทั้งหมด อาจสรุปได้ว่า การก่อสร้างบ้านด้วยนวัตกรรมโครงสร้างของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ นั้น เป็นการแก้ปัญหาระบบการก่อสร้างแบบหล่อในที่ ที่ไม่ได้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน ไม่มีคุณภาพ ทำให้บ้านสร้างเสร็จตามกำหนด งบประมาณไม่บานปลาย โครงสร้างบ้านมีความมั่งคง แข็งแรง ทนทาน และที่สำคัญ กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บิวท์ ทู บิวด์ เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนา ทั้งทางด้านบุคลากร และเทคโนโลยี่การก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ พร้อมที่จะดูแลและเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้าได้บ้านที่ดี มีคุณภาพและให้ได้รับบริการที่พิเศษกว่าให้สมกับที่ลูกค้าได้มอบความไว้วางใจสร้างบ้านกับเรา กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บิวท์ ทู บิวด์