เกี่ยวกับเรา

เปิดตำนาน

คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (ขณะสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากประเทศออสเตรเลีย)
คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล
(ขณะสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากประเทศออสเตรเลีย)

กว่าครึ่งศตวรรษ  ที่ธุรกิจรับสร้างบ้านได้ถือกำเนิดขึ้น โดยผู้ริเริ่มธุรกิจรับสร้างบ้านดังกล่าวนี้ คือ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทยนั้น จะพบได้ว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่มักจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยใช้บริการจากผู้รับเหมาทั่วไป ส่งผลให้คุณภาพมาตรฐานงานก่อสร้าง ตลอดจนคุณภาพวัสดุที่ใช้ รวมถึงหลักการคำนวณเชิงวิศวกรรม ที่มีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ของผู้รับเหมาในแต่ละราย ดังนั้น จึงมีผลทำให้บ้านบางหลังไม่มีคุณภาพ และเกิดความเสียหายหลังการก่อสร้างเพียงไม่นาน โดยบ้านบางหลังอาจเกิดปัญหาทรุด แตกร้าวหรือพังถล่มลงมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 

จุดเริ่มต้นอันเป็นตำนาน
ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล ได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้มาวิเคราะห์ และเกิดแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทก่อสร้างที่ได้มาตรฐานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างบ้าน อาคารที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

ระบบก่อสร้างสำเร็จรูป
ภายใต้การนำของคุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของวงการการก่อสร้างบ้านในประเทศไทย นั่นก็คือ วิธีการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูปที่คุณกอบชัย ริเริ่มและคิดค้นเป็นคนแรกในประเทศไทย โดยได้รวบรวมทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันศึกษา วิจัย คิดค้น เพื่อพัฒนาระบบก่อสร้างสำเร็จรูปดังกล่าวให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างได้รวดเร็วในทุกฤดูกาล ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญให้กับ กลุ่ม บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ ด้วยระบบการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ จึงเกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพและสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงและได้มาตรฐาน และได้รับความไว้วางใจจากหลายๆโครงการ อาทิเช่น 

 


โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนติล

 • โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนติล 
  ในสมัยนั้นโรงแรมที่ถือเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นมากที่สุดอีกสถานที่หนึ่งของประเทศไทย และถือเป็นความภาคิภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงานสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ ในวันนี้สถานที่ดังกล่าวได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว
  สยามสแควร์ในอดีต

 • สยามสแควร์
  ศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ไม่เคยล้าสมัยจนถึงปัจจุบัน
  หมู่บ้านมิตรภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 • หมู่บ้านมิตรภาพ 
  เป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มการก่อสร้างมาเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน ยังมีโครงสร้างที่มั่นคงและแข็งแรง

 

จากตำนานอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ในงานก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับประสบการณ์กว่า 53 ปี ในธุรกิจรับสร้างบ้านทำให้ คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดของธุรกิจรับสร้างบ้านได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้าปลูกสร้างบ้าน หรือในส่วนของบริษัทรับสร้างบ้าน และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล จึงมีแนวคิดในการเปิดบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่ต้องการบริการที่พิเศษกว่า และนี่คือจุดเร่ิมต้นของ บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด โดยมีนิยามของการดำเนินการ คือ บริษัทรับสร้างบ้านที่เข้าใจความต้องการของผู้ที่จะสร้างบ้านมากที่สุด และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายในการให้บริการรับก่อสร้างบ้านและอาคารที่พักอาศัยทุกประเภทภายใต้รูปแบบการดำเนินงานที่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของบริษัทรับสร้างบ้าน

ภายใต้นิยาม เข้าใจสร้าง...เข้าใจคุณ