เกี่ยวกับเรา

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:900px"> <tbody> <tr> <td colspan="2"><span style="color:rgb(232, 79, 19); font-size:26px">ถ้าจะกล่าวถึงตำนาน ย่อมหมายถึงเรื่องราวที่เล่าขาน บอกต่อกันมานานแสนนาน</span></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <h3><span style="color:#FF8C00">แต่ที่สำคัญในตำนานย่อมมี บุคคลที่ตำนานต้องจารึก และบุคคลที่เป็นผู้สร้างตำนานในเรื่องนี้ คือ<br /> &ldquo;คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล&rdquo;</span></h3> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/upload/1557220066.jpg" style="height:150px; width:150px" /></p> <h3 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:db_helvethaicamon_x55_regular; font-size:18px">คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล</span></span></h3> </td> <td> <p>หากย้อนไป เมื่อปีพุทธศักราช 2502 คุณกอบชัย ซอโสตถิกุลสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียและได้ทำงานที่ตนเองศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียระยะหนึ่ง จึงเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อทำงานด้านก่อสร้างที่ตนเองมีความรู้และมีประสบการณ์ แต่พบว่าวิธีการก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่ในขณะนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพียงพอ ทำให้งานก่อสร้างไม่มีคุณภาพและมักเกิดปัญหาตามมา</p> <p>คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ผู้พัฒนา บุกเบิก สร้างแบบแผน ของระบบการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน&nbsp;โดยการนำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ให้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน &nbsp;นับจากนั้นเป็นต้นมา การบุกเบิกใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี่การก่อสร้างก็ได้เริ่มต้นขึ้น</p> <p>ปี พุทธศักราช 2504 บริษัท เซาท์อีสท์เอเชียก่อสร้าง จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การนำของคุณกอบชัย &nbsp;ซอโสตถิกุล ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของวงการการก่อสร้างบ้านในประเทศไทย นั่นก็คือวิธีการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป ที่คุณกอบชัย ริเริ่มและคิดค้นเป็นคนแรกในประเทศไทย โดยได้รวบรวมทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันศึกษา วิจัย คิดค้น เพื่อพัฒนาระบบก่อสร้างสำเร็จรูปดังกล่าวให้มีความแข็งแรง ทนทาน มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างได้รวดเร็วในทุกฤดูกาล ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญให้กับ กลุ่ม บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ ในปัจจุบัน</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img alt="" src="/upload/1557220111.jpg" style="height:201px; width:900px" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><span style="color:#0000FF">จากเทคโนโลยี่การก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป คือ จุดเริ่มต้นอันเป็นตำนาน ไม่ว่าจะเป็น</span></p> <p><span style="color:#0000FF">- &ldquo;สยามสแควร์&rdquo; ศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทยที่ไม่เคยล้าสมัยจนถึงปัจจุบัน</span></p> <p><span style="color:#0000FF">- &ldquo;โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนติล&rdquo; &nbsp;โรงแรมที่ถือเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและวันนี้ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว</span></p> <p><span style="color:#0000FF">- หมู่บ้านมิตรภาพ ซึ่งนับเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งยังมั่นคง แข็งแรง จวบจนปัจจุบัน</span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(255, 102, 0); font-family:db_helvethaicamon_x55_regular; font-size:18px">จากตำนานอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ในงานก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับประสบการณ์กว่า 50 ปี ในธุรกิจรับสร้างบ้าน ทำให้ คุณกอบชัย ทราบถึงปัญหา และข้อจำกัดของธุรกิจอย่างลึกซึ้ง &nbsp;จึงมีแนวคิดในการเปิดบริษัทรับสร้างบ้านแนวคิดใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าที่ต้องการได้รับการบริการที่พิเศษกว่า ทั้งด้านคุณภาพ ด้านดีไซน์ และความคุ้มค่า บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ภายใต้นิยาม</span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(255, 153, 0); font-family:db_helvethaicamon_x55_regular">&nbsp;&ldquo;บริษัทรับสร้างบ้านที่เข้าใจความต้องการของผู้ที่จะสร้างบ้านมากที่สุด&rdquo;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">​<iframe frameborder="0" height="472" src="https://www.youtube.com/embed/-oiheo8BINQ" width="729"></iframe></p>