รายละเอียด

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ จัดอบรมพิเศษด้านกฎหมาย  สู่การพัฒนาความรู้งานก่อสร้างและงานบริการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด