Modern Contemporary

เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่โอ่อ่า โดยการดีไซน์จะเน้นการผสมผสานความหรูเรียบแบบตะวันตก และความอ่อนหวานของตะวันออก สะท้อนรสนิยมแห่งชีวิต ด้วยรูปแบบการอยู่อาศัย ที่สามารถเลือกรูปลักษณ์ของบ้าน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย ภายใต้แนวคิด Flexible Function  เพื่อให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะด้านของผู้อยุ่อาศัย ซึ่งบ้านในสไตล์ Modern Contemporary จะเป็นรูปแบบที่ยืดยุ่นตามรสนิยมและความต้องการของผู้อาศัยเป็นหลัก

Budget

Style

Living Space

Land Area

แบบบ้าน