Modern Tropical

แบบบ้านรูปลักษณ์ทันสมัยสไตล์โมเดิร์นที่ผสมผสานความอบอุ่นและตอบสนองชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ลักษณะบ้าน Modern Tropical จะเน้นชายคาแและกันสาดกว้างๆ เพื่อกันแดดและฝน เพื่อให้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ทำให้คนส่วนใหญ่มีความต้องการบ้านที่อยู่แล้วเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าว การออกแบบจึงใช้แนวความคิด ให้ภายนอกและภายในประสานกลมกลืนกัน โดยเปิดห้องนั่งเล่นให้โล่งกว้างตลอดด้านหน้าและหลัง ทำห้ลมเย็นและอากาศบริสุทธิ์ผัดผ่านตัวบ้านตลอดเวลา

Budget

Style

Living Space

Land Area

แบบบ้าน