Modern Retro

แบบบ้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษแตกต่างจากแบบบ้านสไตล์อื่น เนื่องจากได้มีการผสมผสานเชื่อมโยงความสวยงามของสถาปัตยกรรมในอดีตและสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบันไว้อย่างลงตัว อีกทั้งยังได้เพิ่มความพิถีพิถันในการกำหนดรูปแบบฟังก์ชั่นการใช้งานภายในบ้านและภายนอกบ้าน เพื่อให้สอดรับกับการใช้งานจริง ตามวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย

Budget

Style

Living Space

Land Area

แบบบ้าน