ข่าวสาร / กิจกรรม

SITE SEEING

กิจกรรมที่กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวปลูกสร้างบ้านได้เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างบ้านคุณภาพในทุกขั้นตอนจากสถานที่จริง ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ รวมไปถึงการเยี่ยมชมไซต์งานระหว่างก่อสร้างจริง เพื่อให้เห็นทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ทีมสถาปนิกทีมวิศวกรและทีมงานให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม Site Seeing (6/2557) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม Site Seeing (5/2557) วันที่ 27 กันยายน 2557

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม Site Seeing (4/2557) วันที่ 9 สิงหาคม 2557

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม Site Seeing (3/2557) วันที่ 21 มิถุนายน 2557

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม Site Seeing (2/2557) วันที่ 26 เมษายน 2557

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม Site Seeing (1/2557) วันที่ 1 มีนาคม 2557

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม Site Seeing (4/2556) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม SITE SEEING (2/2556) วันที่ 3 สิงหาคม 2556

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม SITE SEEING (1/2556) วันที่ 23 มีนาคม 2556

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม SITE SEEING (2/2555) วันที่ 29 กันยายน 2555

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม SITE SEEING (1/2555) วันที่ 18 สิงหาคม 2555

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม SITE SEEING (1/2554) วันที่ 26 มีนาคม 2554

รับสร้างบ้าน : กิจกรรม SITE SEEING (1/2553) วันที่ 14 สิงหาคม 2553