ข่าวสาร / กิจกรรม

SITE SEEING

กิจกรรมที่กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวปลูกสร้างบ้านได้เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างบ้านคุณภาพในทุกขั้นตอนจากสถานที่จริง ตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ รวมไปถึงการเยี่ยมชมไซต์งานระหว่างก่อสร้างจริง เพื่อให้เห็นทุกขั้นตอนในการก่อสร้าง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ทีมสถาปนิกทีมวิศวกรและทีมงานให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด